Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2011)0283Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2011)0283

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 19. aprillil 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevatele liikmesriikidele mõeldud riskijagamisvahendeid
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

  19.4.2012

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: