Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2011)0283Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2011)0283

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2012. április 19-én került elfogadásra az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett tagállamok esetében a kockázatmegosztó eszközökre vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

19.4.2012

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: