19.4.2012
TC1-COD(2011)0283
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2012 m. balandžio 19 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012, kuriuo dėl tam tikrų rizikos pasidalijimo priemonių nuostatų, taikytinų valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006
(EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 602kWORD 104k
Teisinė informacija - Privatumo politika