Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2011)0283Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2011)0283

  ***I
  POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
  adottata fl-ewwel qari fid-19 ta' April 2012 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-kondiviżjoni tar-riskju għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

  19.4.2012

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: