19.4.2012
TC1-COD(2011)0283
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 19 april 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, wat betreft sommige bepalingen betreffende risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit
(EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 270kWORD 89k
Juridische mededeling - Privacybeleid