Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2011)0283Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2011)0283

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 19 aprilie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară
(EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

19.4.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: