19.4.2012
TC1-COD(2011)0283
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 19. apríla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa nástrojov s rozdelením rizika určených členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou
(EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 379kWORD 119k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia