Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2011)0283Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2011)0283

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 19. aprila 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede njihove finančne stabilnosti
(EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

19.4.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: