Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2011)0283Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2011)0283

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 19 april 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

  19.4.2012

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: