Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2011)0283Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2011)0283

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 19 april 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet
(EP-PE_TC1-COD(2011)0283)

19.4.2012

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: