26.2.2014
TC1-COD(2011)0299
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 26. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF
(EP-PE_TC1-COD(2011)0299)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 417kWORD 207k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik