26.2.2014
TC1-COD(2011)0299
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om riktlinjer för transeuropeiska nät på området för telekommunikationsinfrastruktur och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG
(EP-PE_TC1-COD(2011)0299)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 418kWORD 151k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy