21.5.2013
TC1-COD(2011)0309
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 21 maj 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/…/EU om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG
(EP-PE_TC1-COD(2011)0309)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 758kWORD 514k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy