26.2.2014
TC1-COD(2011)0339
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 26 февруари 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение №  1350/2007/EО
(EP-PE_TC1-COD(2011)0339)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 861kWORD 286k
Правна информация - Политика за поверителност