26.2.2014
TC1-COD(2011)0339
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 26. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2014 om oprettelse af et tredje EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1350/2007/EF
(EP-PE_TC1-COD(2011)0339)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 502kWORD 183k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik