Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2011)0339Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2011)0339

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. helmikuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi unionin kolmannen terveysalan toimintaohjelman perustamisesta (2014–2020) ja päätöksen N:o 1350/2007/EY kumoamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0339)

  26.2.2014

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: