Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2011)0339Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2011)0339

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 26 Feabhra 2014 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tríú Clár a bhunú do ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte, (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1350/2007/CE
(EP-PE_TC1-COD(2011)0339)

26.2.2014

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: