26.2.2014
TC1-COD(2011)0339
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 26 februari 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een derde actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1350/2007/EG
(EP-PE_TC1-COD(2011)0339)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 549kWORD 163k
Juridische mededeling - Privacybeleid