Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2011)0357Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2011)0357

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fil-5 ta' Frar 2014 bil-ħsieb li tadotta d-Direttiva 2014/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq ta' tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (riformulazzjoni)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0357)

5.2.2014

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: