Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2011)0361Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2011)0361

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 16 januari 2013 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus
(EP-PE_TC1-COD(2011)0361)

16.1.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: