Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2011)0372Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2011)0372

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 12. března 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

  12.3.2013

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: