Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2011)0372Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2011)0372

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

12.3.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: