12.3.2013
TC1-COD(2011)0372
***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 12 Márta 2013 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE
(EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 774kWORD 447k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais