Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2011)0372Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2011)0372

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice
(EP-PE_TC1-COD(2011)0372)

12.3.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: