Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2011)0374Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2011)0374

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulament privind SOL în materie de consum)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0374)

12.3.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: