Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2011)0380Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2011)0380

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

  16.4.2014

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: