Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2011)0380Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2011)0380

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról valamint a 2328/2003/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet, az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 791/2007/EK tanácsi rendelet, és az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

  16.4.2014

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: