Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2011)0380Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2011)0380

  ***I
  POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
  adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2014 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

  16.4.2014

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: