Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2011)0380Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2011)0380

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

  16.4.2014

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: