16.4.2014
TC1-COD(2011)0380
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2014 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad
(EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 883kWORD 619k
Juridische mededeling - Privacybeleid