16.4.2014
TC1-COD(2011)0380
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011
(EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1330kWORD 702k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności