16.4.2014
TC1-COD(2011)0380
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011
(EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 921kWORD 646k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia