16.4.2014
TC1-COD(2011)0380
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011
(EP-PE_TC1-COD(2011)0380)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 940kWORD 473k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy