Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2011)0385Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2011)0385

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2013.március 12-én került elfogadásra a pénzügyi stabilitásuk tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költségvetési felügyeletének megerősítéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2011)0385)

12.3.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: