Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2011)0385Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2011)0385

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fit-12 ta’ Marzu 2013 bil-ħsieb ta’ l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom
(EP-PE_TC1-COD(2011)0385)

12.3.2013

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: