Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2011)0385Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2011)0385

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 12 maart 2013 met het oog op de vaststelling van Verordening EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit
(EP-PE_TC1-COD(2011)0385)

12.3.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: