Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2011)0385Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2011)0385

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 12. marca 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou alebo im takéto ťažkosti hrozia
(EP-PE_TC1-COD(2011)0385)

12.3.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: