Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2011)0417Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2011)0417

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 12. märtsil 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta
(EP-PE_TC1-COD(2011)0417)

12.3.2013

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: