Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2011)0417Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2011)0417

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2013 r.w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital
(EP-PE_TC1-COD(2011)0417)

12.3.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: