Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2011)0417Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2011)0417

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc
(EP-PE_TC1-COD(2011)0417)

12.3.2013

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: