3.7.2013
TC1-COD(2011)0421
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 3. juli 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF
(EP-PE_TC1-COD(2011)0421)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 352kWORD 195k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik