3.7.2013
TC1-COD(2011)0421
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 3 juli 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2013/EU om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG
(EP-PE_TC1-COD(2011)0421)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 363kWORD 182k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy