Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2011)0427Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2011)0427

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 10. októbra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR)
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0427)

  10.10.2013

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: