Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2011)0427Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2011)0427

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 10 oktober 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)
(EP-PE_TC1-COD(2011)0427)

10.10.2013

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: