Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2011)0438Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2011)0438

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. tammikuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/.../EU antamiseksi julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2011)0438)

15.1.2014

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: