Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2011)0438Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2011)0438

  ***I
  POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0438)

  15.1.2014

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: