Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2011)0438Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2011)0438

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE
(EP-PE_TC1-COD(2011)0438)

15.1.2014

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: