Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2011)0438Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2011)0438

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 15. januarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES
(EP-PE_TC1-COD(2011)0438)

15.1.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: