Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2011)0439Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2011)0439

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu w dniu 15 stycznia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
(EP-PE_TC1-COD(2011)0439)

15.1.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: