Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2011)0440Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2011)0440

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, par Eiropas demogrāfijas statistiku
(EP-PE_TC1-COD(2011)0440)

22.10.2013

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: