Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2011)0442Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2011)0442

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 13. juunil 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2012/EL Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingu muudatuste kohta, millega laiendatakse EBRD tegevuse geograafilist ulatust Vahemere lõuna- ja idapiirkonda
(EP-PE_TC1-COD(2011)0442)

13.6.2012

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: