Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2011)0442Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2011)0442

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2012 m. birželio 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2012/ES dėl Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo pakeitimų, kuriais į ERPB geografinę veiklos apimtį įtraukiamos pietinės ir rytinės Viduržemio jūros regiono šalys
  (EP-PE_TC1-COD(2011)0442)

  13.6.2012

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: