Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2011)0458Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2011)0458

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2012 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan
(EP-PE_TC1-COD(2011)0458)

11.12.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: